#FreeAhmadMansara

#FreeAhmadMansara לא כל יום נפתח קמפיין עבור אסירים פלסטינים שנמצאים בבתי הכלא הישראליים. לאחרונה, השיקה רשת "פלסטין העולמית לבריאות הנפש"…