אחת מהמקימות של העמוד החרדי שלנו. היא בעלת תואר ראשון באומנויות ליברליות ותואר שני בהתנהגות ארגונית. היא פועלת לקידום דו קיום בין קהילות חרדיות לבין קהילות ערביות. היא פעילה בפוליטיקה וביוזמות עירוניות וארציות.