פוסט בעמוד בית צפאפא עכשיו >

פוסט בעמוד בית צפאפא עכשיו > איך מצאה אתכם השנה החדשה?🤔🤣🤔 💬 תגובות נבחרות💬 פיצוץ יפה ומשובח😳 הלכנו לבית החולים…