0202 – מבט מירושלים המזרחית

"בית הספר 'אבדאע' [1] למוזיקה ואומניות הוא בית הספר הראשון לאומניות במזרח אל-קודס [ירושלים] ובחברה הערבית בארץ אשר מתמחה בפיתוח…