0202 – מבט מירושלים המזרחית

"פלישה נרחבת לאל-אקצא ביום ראשון ארגוני המקדש הקיצוניים קראו לבצע פלישה מרכזית נרחבת לאל-אקצא במהלך היום השביעי של חג הסוכות…