עמותת 0202 מאחלת חג סיום הצום שמח!

עמותת 0202 מאחלת חג סיום הצום שמח! עיד פיטר סעיד عيد فطر سعيد 🌙 #עיד_אלפיטר #عيدالفطر #عيدسعيد @img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/342172888_752591879800134_5029087330965619289_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=PLtjhEqBpWwAX8_WTSD&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfAhn103SMXMi3Kg_r4JOTXOLUaFlVaSnBAAFnpztxGqQw&oe=6445E8FF`@ https://www.facebook.com/193227666425360/posts/252214920526634