0202 – מבט מירושלים המזרחית

" [שאלה] לדיון: גבר שמונע מאשתו לבקר את המשפחה שלה בגלל חילוקי דעות משפחתיים, ואבא שלה חולה ורוצה לראות אותה…