0202 – מבט מירושלים המזרחית

"למה אנחנו מזניחים את אימהות השהידים המכובדים?????? אם השהיד… היא אימא של כולם… חובה דתית ולאומית לכל פלסטיני לעמוד לעזור…