תפילת ָהתראוויח

תפילת ָהתראוויח מוסלמים מתפללים תראוויח (בערבית: صلاة التراويح) בלילות הרמדאן. התראוויח היא תפילה נוספת מעבר לחמשת תפילות החובה וזמנה הוא…