שמחת בית השואבה!

שמחת בית השואבה! חג הסוכות הוא חג משופע בהלכות ובמנהגים החל בבניית דירת ארעי- סוכה – וכלה בנטילת ארבעת המינים….