זבוב על החלון

זבוב על החלון בכל פעם שאני עולה על אוטובוס בירושלים אני חייבת להראות נורמלית. לשמור על פוקר פייס. כשמופנים אלי…