דגל התורה נגד חוק האפליה!

דגל התורה נגד חוק האפליה! הבוקר בעיתון יתד נאמן, העיתון המזוהה עם המיינסטרים החרדי ליטאי ועם סיעת 'דגל התורה [*]…