יום הראשון של הדקלים שמח!

יום הראשון של הדקלים שמח! היום, א׳ ה-2.4, חוגגים הנוצרים את יום ראשון של הדקלים [או יום ראשון של כפות…