קצבת אברכי הכולל!

קצבת אברכי הכולל! כבר כמה ימים החברה הישראלית כולה כמרחקה לאחר שנודע כי חלק מדרישות התקציב של המפלגות החרדיות, בכדי…