"שיקומה שלה עדיף"

"שיקומה שלה עדיף" לאחר שנפגעת מינית ביקשה לפרסם את שמו ותמונתו של הפוגע שלה בית המשפט יוצא באמירה חשובה: השיקום…