0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך @חיים הירשמן צר לי שהגעתי למצב שאני צריך לכתוב הבהרה זו. מסתובבות שמועות סביב יחסי משפחתי ופרט אבי לסבנו,…