נתניהו והפיצול ביהדות התורה.

נתניהו והפיצול ביהדות התורה. כבר זמן מה שאש המחלוקת בין סיעת דגל התורה הליטאית לסיעת אגודת ישראל החסידית במפלגת 'יהדות…