📷 תרגום הכתוב בתמונה 📷

📷 תרגום הכתוב בתמונה 📷 חלק עליון: "באב אל-עאמוד [שער שכם]" חלק תחתון: "ואדי ג'וז". תרגום הפוסט: "'אני לא משווה…

📷 תרגום הכתוב בתמונה 📷

📷 תרגום הכתוב בתמונה 📷 חלק עליון: "באב אל-עאמוד [שער שכם]". חלק תחתון: "ואדי ג'וז". תרגום הפוסט: "'אני לא משווה…