0202 – מבט מירושלים המזרחית

"נורמליזציה חדשה – מרכז הסקרים 'המכון הפלסטיני לדעת קהל' שיתף פעולה עם האוניברסיטה העברית בסקר על אודות דעתם של המקדסים…