הבטחתי לעדכן:

הבטחתי לעדכן: הבוקר נערך הדיון בבית המשפט המחוזי בירושלים והערעור של הרב'ה הפדופיל בגן הילדים בבית וגן – נדחה. [*]…