מרן ואני:

מרן ואני: לפני מספר שנים ליוויתי את הרב מביתו שבירושלים לאירוע בפ"ת. ביציאה נתתי לו יד והוא שאל אותי למה…