מצב החירום נמשך במזרח ירושלים

מצב החירום נמשך במזרח ירושלים לאורך החודש החולף וביתר שאת בשבוע האחרון, שכונות מזרח ירושלים מתוחות מאוד. הדגלים הוסרו מהרחובות,…