הכניסה לחיידר

הכניסה לחיידר יום הכניסה לחיידר [*] או לתלמוד תורה [**] הוא יום חג לילדים העושים את צעדיהם הראשונים אל הכניסה…