"התצפית הנפלאה הזו על מסגד אל-אקצא המבורך מהכפר סילוואן,הפכה מעוותת אחרי שאחד מחלשי האופי מכר את ביתו וכבודו ליהודים.שאללה יקלל אותו וייתן לו מיני עינויים.תתפללו עליו".

"התצפית הנפלאה הזו על מסגד אל-אקצא המבורך מהכפר סילוואן,הפכה מעוותת אחרי שאחד מחלשי האופי מכר את ביתו וכבודו ליהודים.שאללה יקלל…