לקיים בנו חכמי ישראל!

לקיים בנו חכמי ישראל! הציבור החרדי כולו נושא תפילה לרפואתו של מרן נשיא מועצת חכמי התורה – חכם שלום כהן,…