העיר העתיקה שומרת על המסורת

העיר העתיקה שומרת על המסורת מוסחראתי הוא האיש שמעיר את המוסלמים בלילות הרמדאן לתפילת השחר – פג'ר, ולארוחה שלפני הזריחה…