סדרת ✨ נשים פלסטיניות משפיעות ✨

סדרת ✨ נשים פלסטיניות משפיעות ✨ היום אנחנו עם פַדוָוא טוּקָאן, משוררת פלסטינית ילידת שכם. #יום_האישה #כל_יום_אישה @img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t15.5256-10/334774677_574232334672834_4589214119766819403_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=ad6a45&_nc_ohc=RnXkHcq2CKkAX_GTm0M&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfBOFaGjqDQ5hz0yGSz4LPZRwJWUeajMN3ORUrqh2yFpJQ&oe=641350A4`@ https://www.facebook.com/193227666425360/posts/231761125905347

לרגל יום האישה הבינלאומי

לרגל יום האישה הבינלאומי היכנו סדרת ✨ נשים פלסטיניות משפיעות ✨ #יום_האישה #כל_יום_אישה @img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t15.5256-10/334884240_213061431240217_6428328263874925163_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=ad6a45&_nc_ohc=5sqHDbsOue0AX_c5b_4&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfDa6V6-98uNFJ6kW_7CYgQ6jCQwiUPnH3iwyw5WvGZOaQ&oe=640E2798`@ https://www.facebook.com/193227666425360/posts/229424746138985