עזרת גברים גרסת 2022

עזרת גברים גרסת 2022 אמש השתתפו חברי 'מועצת גדולי התורה' רבי אביעזר פילץ ראש ישיבת 'תושיה תפרח' [*] ורבי דוד…