פסקת ההתגברות!

פסקת ההתגברות! הציבור הישראלי כולו סוער לאחר הרפורמה אותה הציג השר לוין על פיה תבוטל עילת הסבירות, תשונה שיטת בחירת…