“צפו: צעירות מקדסיות [מזרח ירושלמיות] מציירות ציורי קיר במאהל המחאה בסילוואן, כביטוי לעמידה האיתנה של תושבי שכונת אל-בוסתאן אל מול צווי ההריסה. מוזמנים להשתתף בציור של ציורי קיר באופן קבוע.

“צפו: צעירות מקדסיות [מזרח ירושלמיות] מציירות ציורי קיר במאהל המחאה בסילוואן, כביטוי לעמידה האיתנה של תושבי שכונת אל-בוסתאן אל מול…