נס כפול!

נס כפול! היום בבוקר התרחשו שני פיגועים רצחניים בירושלים בהם נהרג בחור הישיבה אריה שצ'ופק ונפצעו עוד עשרות. בין ניצולי…