הקורונה מכה קשות בעולם הישיבות.

הקורונה מכה קשות בעולם הישיבות. בימים האחרונים עוד ועוד ראשי ישיבות, רבנים וגדולי תורה נמצאו מאומתים לנגיף הקורונה בעוד הנגיף…