ירושלים מתאבלת!

ירושלים מתאבלת! בשעות אלו יוצאת לדרכה הלוויתו של גאב"ד ה'עדה החרדית' [*] ר' טוביה וייס זצ"ל. הגאב"ד אלו ראשי תיבות…