"הגיע אלינו.

"הגיע אלינו. בתי בת 15. בתקופה האחרונה רבנו איתה הרבה, אבל לא ציפיתי שזה יגיע לרמה שהיא תשנא אותנו ותעזוב…