"אני עוזב את התא שלי"

"אני עוזב את התא שלי" האסיר כרים יונס מעארה, אחד ותיק האסירים הפלסטינים בכלא הישראלי ומי שלפי משרד האסירים הפלסטיני…