בוקר טוב ואביבי לקהל העוקבים, שיהיה יום מוצלח לכולם🙏


בוקר טוב ואביבי לקהל העוקבים, שיהיה יום מוצלח לכולם🙏 @img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/437660023_448224337592357_1011583588163545929_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=gFfi_mODPgkAb4Yv9M3&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfAuhkobaMgMwFEpnBufviGj6m-zrWXdQqcHtG830nfxkQ&oe=6627E440`@

החרדים נגד התקיפה באיראן

החרדים נגד התקיפה באיראן בימים האחרונים התפרסמו כמה ידיעות אודות התבטאות של גורמים בתוך העולם החרדי התורני והפוליטי נגד התקיפה…