Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"במשך שש שנים.. פלסטיני כותב את שמות אנשי עזה במסגד אל-אקצא.

תרגום הנאמר בסרטון:
"אנחנו פה בביקור בעיר אל-קודס ומסגד אל-אקצא, באנו והתפללנו פה ביום שישי. דבר ראשון זה יוזמה שלי שאני עושה כל שנה, כבר בערך 6-7 שנים. זאת יוזמה שלי, אני כותב שמות של חלק מהאנשים מאנשי עזה שמנועים מלהגיע למסגד אל-אקצא. אני כותב את השמות שלהם ומצלם אותם על רקע כיפת הסלע ושולח להם.. זו יוזמה שלי לאנשי עזה כדי שבעזרת השם בשנה הבאה הם יוכלו לבוא ולהתפלל במסגד אל-אקצא אינשאללה, אני ואתם, ושמסגד אל-אקצא יהיה משוחרר בעזרת אללה ישתבח שמו."

– רשת קודס לחדשות

#אלאקצא

"شاهد| على مدار 6 أعوام.. فلسطيني يكتب أسماء أهالي غزّة داخل المسجد الأقصى"

https://goo.gl/RPhsR1

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1842164496078401