Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"תודה רבה לאגודה לזכויות האזרח"

– מדינת מחנה הפליטים שועפאט

[תרגום הכיתוב בתמונה, מתוך דף הפייסבוק של האגודה לזכויות האזרח בישראל בערבית:]
"בעקבות העתירה שלנו לבית המשפט נגד ההפרדה בין יהודים לערבים בקבלת שירותים ממשרד הפנים – ניתנה למקדסים [ירושלמים ערבים] אפשרות לקבל שירות בכל לשכות רשות האוכלוסין בעיר.

לפני מספר שבועות עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג״צ אחרי פניות של תושבי ירושלים המזרחית ותלונות על כך שהם אינם יכולים לקבל שירותים ממשרד הפנים בלשכות השונות בעיר, אלא רק בסניף ואדי א-ג׳וז.

השבוע, כפי שדרשנו בעתירה, פסק בית המשפט כי יש לאפשר לתושבי ירושלים המזרחית לקבל שירותי רשות האוכלוסין ולהוציא תעודות זהות בכל הסניפים המצויים בעיר.

רשות האוכלוסין וההגירה- population & immigration authority"

[תרגום הכיתוב בתמונה:]
"זה המצב במשרד הפנים – סניף ואדי א-ג'וז!
פנינו לבית המשפט… וזכינו"

[תרגום תגובות נבחרות:]
– "איפה יש סניפים של משרד הפנים חוץ מוואדי ג'וז? 🤔"
– "הסניפים האחרים לא נותנים שירותים חוץ מחידוש תעודות מעבר וזהו!!!"
– "מזל טווווב"
#משרד_הפנים #האגודה_לזכויות_האזרח_בישראל #רשות_האוכלוסין_וההגירה #ואדי_גוז

الشكر كل الشكر لجمعية حقوق المواطن
– دولة مخيم شعفاط

– وين في مكاتب داخلية غير وادي الجوز 🤔
– بس المكاتب التانيه ما بتعطي الخدمات الا بس لتجديد السيبسيه وولا خدمه تانيه!!!
– مبروووك
http://pitsi.com/89p

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1838556923105825