Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"מה הסיפור של התאורה בענאתא?
מראה יפה חזר לרחובות"

[תרגום תוכן המודעה:]
"הודעה לציבור הרחב
פגיעות ברשת התאורה בשל התקנת כבלי קישוטים של חודש הרמדאן המבורך

לכבוד תושבי הכפר הנכבדים,
בתקופה האחרונה, מספר בעלי חנויות הנמצאים על הרחוב הראשי נראו מתקינים כבלי קישוטים של חודש הרמדאן המבורך על גבי רשת התאורה בכפר, מה שהגביר את העומס על הרשת והפסיק את התאורה בשכונות הכפר. בנוסף, זה גרם לשריפתם של לוחות התאורה עקב העומס הקיים.
אנו מפצירים בכולם שלא לחבר שום כבל לרשת התאורה או לרשת החשמל, שכן אנשי התחזוקה יחד עם חברת החשמל של מחוז אל-קודס יגלו את כל הכבלים הלא-חוקיים, ינתקו אותם, יקנסו את העבריינים ויעמידו אותם לדין.

אנו מבקשים מכולם לשתף פעולה לטובת הכפר והתושבים.

בכבוד רב,
זכריא חלוה
ראש עיריית ענאתא"

– חדשות ענאתא – אל-קודס


הערת מערכת 0202:
הכפר ענאתא נמצא צפונית לירושלים, מחוץ לגדר ההפרדה. רובו נמצא בתחום הרשות הפלסטינית, אולם חלקו המערבי, הנושק למחנה הפליטים שועפאט, מצוי בתוך השטח המוניציפאלי של עיריית ירושלים.

#ענאתא #שירותים_עירוניים #רמדאן

شو قصة الانارة في عناتا
عاد مظهر جميل في الشوارع
– عناتا الحدث – القدس

https://bit.ly/2Ke6jLX

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1835492600078924