Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

לפני שנדבר במילים את ירושלים ב מתערבבים – ערב שירה מדוברת // نَخْتَلِطُ – أمسيَة ل"سبوكن وورد" אנחנו מזמינים אתכם למפגש בלתי אמצעי איתה.

ביום רביעי הקרוב, נצא לסיור בעקבות ירושלים האחרת: נבקר לשיחה בביתה של פייני סוקניק, אקטיביסטית חרדית ירושלמית ולאחר מכן לסיור עם Fuad Issa AbuHamed, פעיל מזרח-ירושלמי ברחובות צור באהר.

כל הפרטים ממש כאן למטה 👇

בנעלי האחר: סיור בעקבות ירושלים // بمكان الآخر: بجولة في القدس
5.9 בין השעות 16:00-19:00

מהרו להירשם ולשמור לעצמכםן מקום!
נתראה 🙂

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1833641750264009