Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"מוראד אבו-שאפע, יו"ר הוועדה להגנה על קרקעות ונכסים בסילוואן, דיבר בבית הקברות באב א-רחמה [שער הרחמים] שבירושלים."

– מרכז המידע של ואדי חילווה – סילוואן

[תרגום עיקרי הדברים בסרטון:]
"אנחנו כאן בבית הקברות של באב א-רחמה. אנחנו נמצאים כאן כדי להדגיש כי בית הקברות הזה שייך לנו, לאבותינו ולאבות אבותינו.
אנו מתנגדים לכל העבודות המתבצעות בו. ברצוננו כאן להעביר מסר לכיבוש: זה בית הקברות של אבותינו.
כיום פועלים בבית הקברות מספר מוסדות של הכיבוש: הכיבוש עצמו, המשטרה והצבא, והם שומרים על כנופיות המתנחלים 'עטרת כוהנים' ו'אלע"ד', ועל רשות הטבע והגנים. הם עובדים בבית קברות וטוענים כי הם רוצים לעשות גדר ורכבל. הם יכלו להתקין את הרכבל שלהם בכל מקום באזור, אבל בחרו דווקא בבית הקברות שלנו. אנחנו אומרים: כשם שהם לא היו פוגעים בבית הקברות שלהם, כך לא נרשה שיפגעו בבית הקברות שלנו.
נדרשת נוכחותם של כלל תושבי העיר. זאת אינה הבעיה של תושבי סילוואן בלבד. בית הקברות שייך לירושלים על כלל שכונותיה, לשועפאט, לבית חנינא, לעיר העתיקה, ועל כולם לבוא ולהפגין נוכחות.
לא באנו הנה כדי להילחם. אנחנו כאן כדי להפגין נוכחות בצורה לא אלימה, ולשמור על קברי אבותינו. עלינו להפגין נוכחות בבית הקברות כדי שיראו את נוכחותנו, בדרכי שלום. שיראו שאין מטרתנו להילחם בהם.
אנחנו נהיה כאן לנצח נצחים, יחד עם אבותינו ועם חברי הנביא, עובאדה בן א-סאמת ושדאד בן-אווס, הקבורים לא הרחק מאיתנו.
כשאנו שומרים על בתינו, אנו שומרים על מקום העלייה השמיימה [מסגד אל-אקצא].
גם כשאנו שומרים על נפשותינו, אנו שומרים על מקום העלייה השמיימה.
על כן אנו דורשים כי איש לא יטמא את קברי האבות ואת קבריהם של חברי הנביא.
נדרשת הנוכחות שלכם, אחים שלי. על כל אחד למסור למשפחה שלו, לאחיו, לחבריו – חשוב מאוד שתהיה לנו נוכחות כאן מיום ראשון ועד יום חמישי.
באשר לימי שישי ושבת – זה בסדר אם תבואו לאחר התפילה, כדי שנוכל לשוחח איתכם, אבל העבודות שלהם מתקיימות בימים ראשון עד חמישי. לכן, עדיף שתהיה לנו נוכחות בימים אלה כדי שנשמור על בבית הקברות שלנו ועל מתינו.
פגיעה במתים שלנו היא פגיעה בנו, החיים."
—-
הערות מערכת 0202:
1. עובאדה בן א-סאמת (מת 654) ושדאד בן-אווס (מת 677) הם לוחמים ערבים שהשתתפו בכיבוש הראשון של הארץ בידי מוסלמים.
2. לידיעה קודמת על קריאה להפגנה בבית הקברות בשער הרחמים, ראו: https://bit.ly/2I9gcgH

#באב_ארחמה #מחאה #סילוואן

#فيديو
مراد ابو شافع رئيس لجنة الدفاع عن اراضي وعقارات #سلوان في مقبرة باب الرحمة بالقدس
– مركز معلومات وادي حلوه -سلوان
https://bit.ly/2rkttsR

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1832942280333956