Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"כחלק מחגיגות 50 שנה לכיבוש אל-קודס כולה… המתנחלים קוראים להרחיב את הפלישות לאל-אקצא.. מי יתייצב נגדם?"

– ענאתא החדשות – אל-קודס

[תרגום הכתוב בסרטון:]
"סערת הפלישות לאל-אקצא!
תנועות 'בית המקדש' קוראות לפלישות ענק לרחבת מסגד אל-אקצא כחלק מחגיגות 50 שנה לכיבוש כל-קודס כולה וסיפוח שני חלקיה, המזרחי והמערבי, לכיבוש ב-13 במאי 1976.

המתנחלים חוגגים זאת באמצעות תהלוכות ענק בתוך העיר העתיקה.
המתנחלים מתכוננים להכפיל את כמות הפולשים, יותר ממספר הפולשים בשנה שעברה שהגיע לכדי 1000 מתנחלים פולשים.

לרגל ציון כיבוש אל-קודס –
הקריאה לפלישות לאל-אקצא באה יומיים לפני העברת השגרירות האמריקנית לאל-קודס הכבושה, עובדה המהווה תמריץ חזק למתנחלים.

תושבי אל-קודס הפנו קריאות לחזק את הגעת [המוסלמים] למסגד אל-אקצא, להתמודד מול פלישות המתנחלים על מספרם הרב, למנוע מהם לבצע את טקסיהם התלמודיים בתוך רחבת המסגד, ולמנוע בעדם מהנפת דגל הכיבוש.

פלישות המתנחלים לאל-אקצא הולכות וגוברות בכל יום, והן מתרחשות תחת אבטחה של משטרת הכיבוש וצבאו. זאת בנוסף לפלישות הגדולות במהלך החגים היהודיים, בהם זובחים המתנחלים קורבנות בקרבת חומות אל-אקצא.
מי יגן על אל-אקצא מפשעי המתנחלים?"

احتفالًا بمرور 50 عامًا على احتلال القدس كاملةً.. المستوطنون يدعون لأوسع اقتحام للأقصى.. من يتصدى لهم؟
– عناتا الحدث – القدس

https://bit.ly/2I9gVhQ

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1831910730437111