Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

סיור בעקבות המסע הלילי של הנביא מוחמד – الإسراء والمعراج

תודה רבה למדריך נוח זע'ייר על ההדרכה ועל המשבכ הטעים ותודה למשתתפים ולמשתתפות!

היה כיף! נתראה באירועים הבאים 🙂

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1825333141094870