Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"המאורע של אל-אסראא' ואל-מעראג' עורר מאז ומתמיד עניין בקרב סופרים, משוררים וקליגרפים, וארון הספרים הערבי מכיל עשרות חיבורים וכתבי יד בנושא"

– מתוך הפוסט המצורף
—-
הערת מערכת 0202:
בכדי ללמוד עוד על לילת אל-אסראא' ואל-מעראג' אתם מוזמנים להצטרף לסיור בעיר העתיקה, ביום חמישי הקרוב, בעקבות המסע הלילי של הנביא מוחמד עליו השלום והברכה.

#קישור_לאירוע_בתגובה_הראשונה

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1821931734768344