Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

[תרגום תוכן הסרטון:]

"אתה באמת מכיר את מסגד אל-אקצא המבורך?
– זהו המסגד בעל כיפת הזהב?
– לא. הרי זה מסגד כיפת הסלע!!!

– אם כך, זהו המסגד בעל הכיפה האפורה!!!
– לא. הרי זה המסגד הדרומי [אלמסג'ד אל-קבלי]!!!

– אם כך, מהו מסגד אל-אקצא המבורך?!

אמר שיח' אל-אלסלאם, אבן תימיה עליו השלום: "עומר בן אל-ח'טאב [הח'ליף השני] בנה את מקום התפילה של המוסלמים בקדמת מסגד אל-אקצא. שהרי מסגד אל-אקצא הוא שמו של כל המסגד. ישנם כאלה שהחלו לכנות בשם אל-אקצא את מקום התפילה אותו בנה בקדמתו עומר בן אל-ח'טאב מנוחתו עדן" (לקט פסקי ההלכה, פרק 27)

מסגד אל-אקצא הוא כל מה שמקיפות אותו החומות ומקיף אותו.
המסגד הדרומי הוא חלק ממסגד אל-אקצא.
גם כיפת הסלע היא חלק ממסגד אל-אקצא.
וגם כל עץ וכל סלע שבתוך החומות הוא חלק ממסגד אל-אקצא המבורך.

שטחו של מסגד אל-אקצא הוא 144 דונם (144,000 מ"ר).
מסגד אל-אקצא המבורך נמצא בדרום-מזרח העיר העתיקה של אל-קודס.
מסגד אל-אקצא הוא כיוון התפילה הראשון של המוסלמים.
המוסלמים נהגו להתפלל לכיוון מסגד אל-אקצא 14 שנה ו-4 חודשים.
מסגד אל-אקצא המבורך הוא המסגד השני שהוקם על פני האדמה.

[מתוך החדית', התורה שבע"פ של המוסלמים:] "בשם אבו-ד'ר עליו השלום, שאמר: "אמרתי: יא שליח האל, איזה מסגד הוקם ראשון על פני האדמה? והוא ענה: מסגד אלחראם. שאלתי: ואיזה אחריו? והוא ענה: מסגד אל-אקצא. שאלתי: כמה ביניהם? והוא ענה: ארבעים שנה. בכל מקום שתזכה להתפלל לאחר שזה הובהר – מה טוב" (מתוך סיפורי אלבוח'ארי).

הגמול על תפילה במסגד אל-אקצא המבורך נחשב כ-250 תפילות.
מסגד אל-אקצא המבורך הוא המסגד השלישי אליו קושרים את האוכפים [כלומר יש לבקר בהם ולשמור עליהם].
מסגד אל-אקצא הוא מקום המסע הלילי של הנביא, עליו הברכה והשלום, ומקום עלייתו השמיימה.

[מתוך החדית':] "בשם מימונה בת חסות הנביא, עליו הברכה והשלום, שאמרה: יא נבי, אללה הכניס אותנו אל בית המקדש ואמר: בואו אל ארץ תחיית המתים והכינוס והתפללו שם, שהרי תפילה שם היא כאלף תפילות יחדיו. היא אמרה: מה דעתך על מישהו שלא יכול לקבל זאת על עצמו או לבוא לשם? אמר: שיעניק שמן זית להדלקת נר שם, ויהא כמי שהתפלל שם".

– מרכז העיר אל-קודס למחקרים

#אלאקצא #אסלאם

https://goo.gl/Lmes5j

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1819090185052499