Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"10 פריטי מידע על מסגד אל-אקצא, שבושה על כל מוסלמי שלא ידע אותם:

אל-קודס בירת פלסטין

היא הראשונה שבשתי הקיבלות [כיווני התפילה, השנייה היא מכה], היא השלישית שבמקומות הקדושים [לאחר מכה ומדינה], והיא מוצא מסעו השמיימה של נביא האיסלאם, מוחמד, עליו התפילה והשלום.

[מסגד אל-אקצא] הוא המסגד השני שנבנה בעולם, לאחר מסגד אל-חראם [במכה].

בין חומותיו שוכן השריד האסלאמי הקדום ביותר ששרד עד ימינו: מסגד כיפת הסלע, אשר אותו בנה הח'ליף האומיי אל-וליד בן עבד אל-מלכ.

כותל אל-בוראק [הכותל המערבי] הוא שמו של החלק הדרום מערבי של חומות המסגד. אורכו כ-50 מטר וגובהו 20 מטר.

מסגד אל-אקצא נחשב אחד המסגדים הגדולים ביותר והמקודשים ביותר עבור מוסלמים בעולם.

בעבר הוא נקרא 'אל-חרם אל-קודסי א-שריף' [האגן הקדוש של אל-קודס].

הוא נמצא בעיר העתיקה, באל-קודס שבפלסטין.

בשטח אל-אקצא ישנן 25 בארות מים לשתייה ובריכה ל'וודו' [שטיפת היטהרות לפני התפילה]. למסגד יש 4 מינארטים ומספר רב של קברים עבור חכמי הלכה.

לא רק מסגד אל-אקצא וכיפת הסלע מיועדים לתפילה, אלא המתחם המקודש של אל-אקצא כולו.

אל-אקצא שימש לאורך שנים רבות מרכז להוראת מדעי הציוויליזציה האסלאמית."

– מרכז אל-קודס למחקרים

#אלאקצא #דת #מורשת #אסלאם #הר_הבית

10معلومات عن المسجد الأقصى عار عليك كمسلم أن لاتعرفها

مـرڪـز مـديـنـہ الـقـدس لـلأبـحـاث والـدراسـات
https://goo.gl/HEamTG

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1813557952272389