Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"100 יום להחלטה הארורה של טראמפ [להעביר את שגרירות ישראל לירושלים]

קריאות להשתתף בתהלוכות יום שישי של זעם למען אל-קודס".

[תרגום הפוסטר:]

"לרגל 100 יום להחלטה האמריקאית העושקת, הכוחות הלאומיים והאסלאמיים קוראים להשתתפות נרחבת בתהלוכות יום שישי של זעם למען אל-קודס בקווי התפר השונים עם הכיבוש בגדה הכבושה.

השעה: לאחר תפילת יום השישי הקרוב, ה-16.3.2018".

-רשת א-נאוורס לחדשות

#טראמפ #ארצות_הברית

100 يوم على قرار ترامب المشؤوم
دعوات للمشاركة في مسيرات " جمعة الغضب للقدس "

https://goo.gl/zVjsYo

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1812109499083901