Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

[תרגום הברכה שבתמונה:]
"איחולים לבביים וברכות חמות מעיריית ירושלים-אלקודס לראשי העדות הנוצריות המערביות והמזרחיות, לכל התושבים הנוצרים בעיר הקודש בפרט ולנוצרים בכלל, וכן לחברי הגופים והמשלחות הדיפלומטיות הערביות והנוצריות בישראל, לרגל חג המולד והשנה החדשה.

אנו מבקשים מהאל הכל יכול שהחגים הללו יהיו טובים ומבורכים עבור כולם.

חג מולד שמח,
ניר ברקת
ראש עיריית ירושלים"

– דף הפייסבוק של ניר ברקת בערבית

#כריסמס #נוצרים #חג_המולד #דת #עיריית_ירושלים

https://goo.gl/eeGVVb

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1778997509061767