Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"הבוקר שרפו את הזבל ליד הרחבה של התלמידים וואלה התלמידים נחנקו".

[וידאו מצורף בתגובה הראשונה]

– מדינת מחנה הפליטים שועפאט

—–
הערת מערכת 0202:
מחנה הפליטים שועפאט הוקם ב-1965 על ידי אונר"א והוא נפרד משכונת שועפאט הסמוכה לו. לאחר מלחמת 1967 המחנה סופח לתחום השיפוט המוניציפלי של ירושלים. עם השנים נוספו לו השכונות ראס ח'מיס, ראס שחאדה ודאחית א-סלאם. עם בניית גדר ההפרדה מחנה הפליטים שועפאט נשאר מעברו השני, וההגעה לשאר העיר מחייבת מעבר במחסום. מציאות זו יוצרת בעיות משילות ומתן שירותים עירוניים הנוספים לבעיות קודמות של עוני וצפיפות גבוהים. מחנה הפליטים סובל מרמות גבוהות של פשיעה, אלימות וסחר בסמים.

#מחנה_הפליטים_שועפאט #שירותים_עירוניים #זבל

صبح موالعين لزباله بجنب ساحة الطلاب والله الطلاب انخنقو
https://goo.gl/ZFaCWC

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1810346009260250