Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

סוחף את הרשתות: מעצרו של יו"ר ועד הסטודנטים של אוניברסיטת ביר זית, עומר אל-כסואני, על ידי יחידת מסתערבים:

"מלב קמפוס האוניברסיטה! ולאור יום!
כוח של מסתערבים חטף את הצעיר עומר אל-כסואני, ראש ועד הסטודנטים באוניברסיטת ביר זית, לאחר שפלשו לאוניברסיטה כשהם מחופשים לעיתונאים פלסטינים. עליהם הגן כוח של צבא הכיבוש, שכיתר את האוניברסיטה.

אנשי היחידה המיוחדת עצרו את כסואני כשהיה מול מטה הוועד, וסטודנטים ניסו למנוע מהם לעצור את כסואני, אך הם הגיבה בירי לעבר הסטודנטים, עד לנסיגתם לאחר מעצרו אל כסואני. זאת, למרות שאוניברסיטאות נחשבות למקום שאסור לפלוש אליו עפ"י האמנות הבינ"ל.

סאמח אבו עואד, ראש ועד העובדים באוניברסיטת ביר זית:
'אני קורא לכל הסטודנטים והעובדים באוניבריסטת ביר זית להכריז על שבת כיום זעם נגד כוחות הכיבוש בתגובה על הפשע הזה, המהווה תוקפנות כלפי כל פלסטיני חופשי.'

המוסד האירופי-הים תיכוני לזכויות אדם:
'מעצרו של ראש ועד הסטודנטים באוניברסיטת ביר זית, עומר אל-כסואני, על ידי הכיבוש הישראלי בעקבות פלישה אל קמפוס האוניברסיטה הינו הפרה של החוק הבינ"ל ההומני האוסר תוקפנות נגד מוסדות השכלה.'

הכיבוש רודף אחר כסואני כבר תקופה, וכשל פעמיים בניסיונותיו לעצרו:
הראשון לאחר פלישה לבית מגורים שבו התגורר בראמאללה, אז עומר הצליח לסגת; והשני כאשר עומר ברח מכוח מיוחד שניסה לעצור אותו בשערי אוניברסיטת ביר זית ב-22.2.2018.

יחיא עלוי, חבר ועד הסטודנטים בביר זית לשעבר:
'המסתערבים נכנסו כשהם היו מחופשים לעיתונאים כדי לעצור את ראש הוועד עומר כסואני, הם תקפו אותו במקביל לפלישת כוחות הכיבוש לאוניברסיטה. הם קראו לו כאילו כדי לקיים איתו ראיון עיתונאי, ומיד הם הכו אותו והוציאו נשק. כל זאת במקביל לכניסה של כוחות גדולים מצבא הכיבוש דרך השער הראשי, ועומר נעצר.'

העיר ביר זית נמצאת קילומטרים ספורים ממטה הנשיאות בראמאללה, והיא מוגדרת על פי הסכמי אוסלו שטח A, הנמצא תחת שליטה מלאה של הרשות הפלסטינית, שאף אחד ממנגנוני הביטחון שלה לא היה במקום במהלך פיגוע החטיפה.

כיצד העזו כוחות הכיבוש לחטוף את עומר בלב ביר זית?"

– רשת קודס לחדשות

#ביר_זית #מסתערבים #סטודנטים #השכלה

https://goo.gl/fVtmSL

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1808654629429388